OLIEMANAGEMENT

Wist u dat 70 a 80% van de hydraulische storingen worden veroorzaakt door vervuilde olie?

Olie uit een vat lijkt schoon, maar is dat zeer zeker niet. Deze op het oog schone olie heeft een gemiddelde ISO waarde van 23/21/18, wat te vuil is om direct te kunnen gebruiken in een hydraulisch systeem. Een hydraulieksysteem met standaard zwart/wit ventielen en tandwielpompen vereist al een oliereinheid van minimaal 20/16/13. Voor systemen met proportionaalventielen en regelbare pompen worden er nog hogere eisen aan de oliereinheid gesteld.

Een goed oliemanagement voorkomt dat er storingen ontstaan door vervuilde olie. Goede filtratie en periodiek wisselen van de filters is daarbij een must, maar ook de bewaking van de conditie van de olie.

Water in olie is schadelijk voor het hydraulisch systeem. Het water zorgt ervoor dat de olie zeer snel veroudert en er roest ontstaat in tanks en componenten. Tevens verstoort het de smeerfilm, waardoor er vroegtijdige slijtage aan componenten ontstaat en hydrauliekfilters dichtslaan.

Olieanalyse

De analyse van hydrauliekolie is de enige manier om de toestand van de olie en machine te bepalen. Het analyseren van de olie is een essentieel hulpmiddel voor het preventief-, planmatig-, en periodiek onderhoud

  • Actuele informatie over de toestand van de olie en hydraulische installatie
  • Minder stilstand door vroegtijdig signaleren van problemen
  • Lagere onderhouds- en reparatiekosten

Deeltjestelling

Oliereinheidsmeting door middel van deeltjestelling is een eenvoudige vorm om de oliereinheid te bepalen. Hierbij wordt de olie door een apparaat geleid, die de grootte en aantallen van de vuildeeltjes kan berekenen. Dit is een meting die de vervuiling van de olie laat zien, maar zegt niets over de aard van vervuiling of de chemische samenstelling van de olie.Voor de niet kritische systemen is dit een goede manier om de oliereinheid te bepalen.

Microscopisch onderzoek

Als een hydraulische installatie of machine van vitaal belang is voor een productieproces, kan een microscopisch onderzoek uitkomst bieden om storingen door bijvoorbeeld slijtage vroegtijdig te voorkomen. De deeltjestelling door middel van microscopisch onderzoek, is een uitgebreider onderzoek dan de deeltjestelling middels een meetbuis. Het oliemonster stroomt hierbij door een zeer fijn analytisch membraan. De vuildeeltjes die hierbij op het membraan achterblijven, worden onder de microscoop geteld en onderzocht op grootte en samenstelling. Zo kan er bijvoorbeeld achterhaald worden of er in de olie metaal-, vezel-, silica-, of roestdeeltjes aanwezig zijn. Ook kan het watergehalte in de olie bepaald worden.

Het microscopisch onderzoek laat zien:

  • Vervuiling door zand, stof, water en metalen
  • Hoeveelheid en aard van de vervuiling

Spectraalanalyse

Een spectraalanalyse is geen vervanging voor een deeltjestelling. Het meet de slijtage en de dopes die in de olie aanwezig zijn, maar meet over het algemeen alleen de delen kleiner dan 3 micron, zowel vaste als vloeibare en chemische samenstelling.

  • Verandering van de eigenschappen van de olie
  • Verandering van de werking van de dopes
  • Meting van zuurgraad (TAN)

REFERENTIEPROJEKTEN

CONTACT

Hoevenkamp 2
9461 HE Gieten
t 0592 31 71 83

m 06 30 92 62 82

e info@hydrinhydraulics.nl

KvK 714 810 36
BTW NL 858 732 919 B01
Bank: NL85ABNA0828353131

DOWNLOADS

> Disclaimer & Privacystatement
> Leveringsvoorwaarden

VCA: Alle werknemers van Hydrin Hydraulics b.v. zijn VOL VCA gecertificeerd